Tilbake til Bilder 2013

 

 

Fjorårets ”storhopper” Sigrunn speidet etter sine ”arvtakere”.

 

 

Foto: Kjell Ove Svartås