Tilbake til Bilder 2013

 

 

Inger, Johnny, Knut, Per-Anders og Øyvind trives på ståtribunen

 

 

Foto: Kjell Ove Svartås